Kollektiv Mead is begonnen uit een voorliefde voor moderne (fruit)medes en een gebrek aan aanbod hiervan in Europa.
De mede wordt ambachtelijk gemaakt met toepassing van moderne inzichten en technieken die een goede fermentatie brengen en daarmee een schoon en gebalanceerd, handgemaakt eindproduct. Denk hierbij aan gecultiveerde wijngisten, periodieke gistvoeding en gist rehydratatie, allemaal om de gist zo blij mogelijk te houden. Bijkomend voordeel is dat blije gist een stuk sneller klaar is en daarmee dus ook de mede.
Onze capaciteit is klein. Momenteel maken we batches van 30 tot 200 liter. Door het vele fruit dat we gebruiken blijft daar slechts 20 tot 160 liter van over.

Kwaliteit is de basis voor onze medes. Zo gebruiken we de beste honing en fruit. Als we het eindproduct zelf niet absoluut fantastisch vinden dan zal de liefhebber het nooit tegenkomen. We doen er alles aan om een zo perfect mogelijk product uit te brengen.

Kollektiv Mead is geen voltijds opererend bedrijf met een afdeling administratie, kantinejuffrouw en productiemanagers. We doen dit naast onze (een stuk saaiere) bezigheden die de rekeningen betalen. Een verzameling liefhebbers met een passie voor het product dus (vandaar de naam), geen geolied commercieel bedrijf.
We hechten er veel waarde aan om ons product direct aan de consument te verkopen, verwacht ons daarom ook niet in veel winkels of horeca tegen te komen. De medes van Kollektiv Mead zullen voornamelijk in onze eigen webshop te koop zijn. Een proeflocatie zit niet in de planning. Heel af en toe een gastoptreden op een festival sluiten we echter niet uit ;)

Als belangrijk onderdeel van Kollektiv Mead zien wij ook heel nadrukkelijk de consument! We horen graag jullie feedback! Dus, wil je ons wat vertellen? Graag!
Ook als ons product niet helemaal is wat je ervan verwachtte dan horen we dat graag zodat we ervan kunnen leren. Heb je opmerkingen of suggesties ten aanzien van de verpakking, uitstraling of inhoud? Vertel het ons!

 

American Mead Makers Association - About Mead
Got Mead


Kollektiv Mead got started from a love for modern (fruited) meads and a lack of places to find them in Europe.
We make craft meads, using modern insights and techniques that give us a good, smooth fermentation and therefore a clean and balanced, hand crafted product. Think cultivated wine yeasts, staggered nutrient additions and yeast rehydration, all to keep the yeast as happy as possible. With the added benefit that happy yeast finishes a lot sooner and with that the mead as well.
Our capacity is small. Currently we're working with batches between 30 and 200 liters. With the big amounts of fruit we use that only leaves us with 20 to 160 liters of finished mead.

Quality is the basis for our meads. We use the best honey and fruit we can find. If we don't absolutely love our product, the consumer will never see it. We make every effort to release as perfect a product as we can.

Kollektiv mead is not a fulltime operation with an accounting department, lunch lady and production managers. We do this besides our (way more boring) day jobs. A collection of enthousiasts with a passion for the product (hence the name), not a well oiled commercial company.
Kollektiv Mead got started from a love for modern (fruited) meads and a lack of places to get them in Europe.We find it very important to sell our product directly to the consumer, so don't expect to find us in a lot of stores, bars or restaurants. Our meads will primarily be sold through our webshop. A tasting room is not in our foreseeable future. An very occasional guest appearance at a festival won't be out of the question though ;)

We consider the consumer a big and very important part of Kollektiv Mead! We love hearing your feedback! So, got something to tell us? Pleaae do!
Even if our product didn't completely meet your expectations, we'd really like to hear about it. We might learn something. If you have any comments or suggestions regarding packaging, appearance or contents? Please tell us!